این سمینار که به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام در سالن ... در سایت بدون ...
انتخابات شورای مرکزی کسب پیروزی قاطع و احراز رتبه اول در رشته معماری در انتخابات دوره هفتم شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور توسط مهندس منصور بهادری را به جامعه مهندسی استان تبریک عرض می نماییم.